Solution for Education Problem

  • Bache ko kish field me jana chaheye uski advise diya jatha hai.
  • Sabhi vedhi, Kashi Padth avam Vedic Padth se solution diya jatha hai.
  • Kashi ke vidhewano ke dwara shanti karakar de jathi hai.